LBtech a.s. Litomyšl, výstavba inženýrských sítí

LBtech logo LBtech a.s. Litomyšl Výstavba inženýrských sítíNacházíte se: Hlavní strana


Hlavní strana


Oznámení rozhodnutí akcionářů

Oznámení o výsledku rozhodnutí akcionářů per rollam ze dne 18. 6. 2019.

Akcionářům společnosti LBtech, a.s.:

 

V Litomyšli dne 18.6.2019

 

 

Věc

Oznámení o výsledku rozhodnutí akcionářů per rollam - návrh z 3.6.2019

 

 

V souladu s ustanovením § 420 zákona o obchodních korporacích a bodem 11.5. stanov společnosti LBtech a.s. tímto představenstvo společnosti LBtech a.s.,IČO: 150 35 808, se sídlem Moravská 786, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2300, oznamuje akcionářům výsledek rozhodování per rollam - návrh ze dne 3.6.2019.

 

O návrhu rozhodnutí akcionářů per rollam bylo hlasováno takto:

Pro: 140 hlasů

Proti: 70 hlasů (podle § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích)

Většina hlasů potřebná k přijetí rozhodnutí: 106 hlasů.

 

Rozhodnutí - usnesení bylo přijato, a to dne 18.6.2019.

 

Vilém Šedivý

předseda představenstva LBtech a.s.

 

Plné znění rozhodnutí