LBtech a.s. Litomyšl, výstavba inženýrských sítí

LBtech logo LBtech a.s. Litomyšl Výstavba inženýrských sítíNacházíte se: Hlavní strana / Certifikáty a osvědčení


Certifikáty a osvědčení


Od našeho vzniku úzce spolupracujeme s odborníky v oboru výstavby sítí, zejména GAS s.r.o., UNO Praha s.r.o.RWE. Jsme jedním ze zakládajících členů Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP) a podíleli jsme se na zahájení spolupráce s RBV a DVGW. Spolupráce s těmito odborovými organizacemi nám umožnila získat certifikáty zaručující nejvyšší kvalitu děl a osvědčení nutná k výkonu souvisejících činností.

 

  • ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 - č. Q 139 - 4 - Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny
  • ČSN EN ISO 14001:2016 - č. E 139 - 4 - Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny
  • ČSN OHSAS 18001:2008 - č. H 139 - 4 - Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny
  • Certifikát GAS, číslo: 0372/2017, rozsah: G-S4, P3, N1, N2, N6 - Montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech o světlostech bez omezení a max. provozním přetlaku ≤ 40 bar; montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí roztaženo nebo zničeno připojeným vtahovacím zařízením, o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
  • Oprávnění TIČR ev. č. 4556/6/14/PZ-M-e,f,g – Technická inspekce České republiky - k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu: e: zvyšování a snižování tlaku plynů (Regulační stanice plynu); f: rozvod plynů (Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí; Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí; NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu ma zemní plyn; VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn); g: spotřeba plynů spalováním (Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva)
  • Oprávnění TIČR ev. č. 4694/6/15/PZ-R-e,f,g – Technická inspekce České republiky - revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu: e: zvyšování a snižování tlaku plynů (Regulační stanice plynu); f: rozvod plynů; g: spotřeba plynů spalováním
  • Oprávnění ČSSP – oprávnění svářečského personálu umožňuje firmě svařování plastových rozvodů pro vodu, plyn a kanalizaci bez omezení průměru

Certifikáty ke stažení


Certifikáty a osvědčení


Více informací