LBtech a.s. Litomyšl, výstavba inženýrských sítí

LBtech logo LBtech a.s. Litomyšl Výstavba inženýrských sítíNacházíte se: Hlavní strana


Hlavní strana


Úspěšná recertifikace

Během roku 2012 došlo v naší společnosti k úspěšné recertifikaci oprávnění z důvodu změn v certifikačních programech společnosti GAS s.r.o. Začátkem roku 2013 byl proveden audit integrovaného systému, kde proběhly dohledné audity podle ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

V roce 2012 došlo k recertifikaci oprávnění firmy z důvodu změn v certifikačních programech společnosti GAS s.r.o.

 

Současný rozsah certifikátu firmy je G-S4, P3 N1, N2, N6. Recertifikace spočívala v úpravě rozsahu CP-P3 – montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek PE v otevřených výkopech o průměru bez omezení a  provozním přetlaku bez omezení, a dále v rozšíření činností na bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu bez následné nebo s následnou výplní meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení (N2) a dále CP, N6/III., což jsou bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou vtažení PE nebo ocelového potrubí, při nichž je původní potrubí roztaženo připojeným vtahovacím zařízením o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení.

 

V roce 2013 byl proveden audit integrovaného systému, kde proběhly dohledné audity  podle ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Recertifikace systému proběhla u systému jakosti  podle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 „Recertifikace systému svařování“.