LBtech a.s. Litomyšl, výstavba inženýrských sítí

LBtech logo LBtech a.s. Litomyšl Výstavba inženýrských sítíNacházíte se: Hlavní strana / Kanalizace a vodovody


Kanalizace a vodovody


Kanalizace a ČOV

Název akce Realizace Plnění
Výstavba splaškové a tlakové kanalizace a ČOV Loučeň 08/2005 – 11/2007 49 980 000 Kč
Odkanalizování a intenzifikace ČOV Cerekvice nad Loučnou 07/2007 – 02/2009 13 472 000 Kč
Kanalizace a ČOV Kamenec v k.ú. Vraclav     2007 – 2008 4 788 000 Kč
Splašková kanalizace Staré Město 12/2009 – 07/2011 56 851 000 Kč
Kanalizace a úprava odvodnění Nové Hrady 03/2009 – 02/2010 25 889 000 Kč
Splašková kanalizace Nový Ples – Josefov  03 – 11/2012 27 485 000 Kč
Odkanalizování části obce Poříčí u Litomyšle 03 – 11/2012 15 427 000 Kč
Kanalizace Radiměř 11/2011 – 11/2013 63 314 804 Kč
Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí 12/2013 – 02/2015 72 608 101 Kč
Dopojení obecních objektů, Borohrádek 03/2015 1 786 832 Kč
Stoka B staničení 86,4 - 191m, stoka B-3-1, stoka B-4, Partyzána Petra, Borohrádek 08 – 12/2016 2 010 511,54 Kč

Kanalizace a ČOV


Vodovody

Název akce Realizace Plnění
Zásobování vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov – Slemeno – I.etapa    
Vodovod Solnice – Černíkov – včetně 240 ks přípojek – II.etapa    2005 – 2009 25 031 000 Kč
Vodojem a propojovací řad Trstěnice 09 – 12/2006 4 999 000 Kč
Oprava vodovodu Vysoké Mýto ul. Litomyšlská a ul. Čermákova 08 – 11/2007 2 510 000 Kč
Staré Hradiště – okružní křižovatka SO04 přeložka vodovodu DN 600, 300, 100  06 – 07/2008 2 341 000 Kč
Zdroj vody pro areál ŠKODA AUTO – rozváděcí vodovodní řad 07 – 10/2008 2 448 000 Kč
Přívodní a zásobovací řad a nadzemní vodovod v obci Lipník 12/2009 – 12/2010 14 852 000 Kč
Dodávka a montáž veřejných částí vodovodních přípojek v obci Lipník 05 – 12/2009 1 008 000 Kč
Vyvložkování přivaděče DN 500 Mikulovice 07 – 10/2010 1 441 000 Kč
Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Havlíčkova Svitavy 08 – 10/2010 2 458 000 Kč
Oprava vodovodu DN 600 – Cihelna Pardubice 09 – 12/2012 6 979 000 Kč
Vodovod Dašice – Pardubice 10 – 12/2012 4 078 000 Kč
Napojení vrtu HV - 2 na vodovod obce Opatov 12/2014 – 05/2015 1 099 566,85 Kč
Havárie vodovodu vlečka Foxconn - výměna vodovodu DN 300 02 – 03/2016 1 054 172,92 Kč
Obnova vodovodu v Čisté - SO04 řad 4 08 – 11/2016 1 551 435 Kč
Výměna přívodního řadu od armaturní šachty k vodojemu v Mikulovicích 08 – 12/2016 1 336 718 Kč
Rekonstrukce vodovodu - 1.etapa (Jaroměřice u Jevíčka) 05 – 10/2017 2 542 643,70 Kč
Žlebské Chvalovice, VDJ Ronov nad Doubravou - rekonstrukce vodovodu (Berstlining) 10 – 11/2017 1 565 387 Kč

Více informací