LBtech a.s. Litomyšl, výstavba inženýrských sítí

LBtech logo LBtech a.s. Litomyšl Výstavba inženýrských sítíNacházíte se: Hlavní strana / O společnosti


O naší společnosti


Společnost LBtech byla založena v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným, v roce 2003 jsme provedli úspěšnou transformaci na akciovou společnost.

Od našeho vzniku se zabýváme výstavbou, rekonstrukcí a opravami NTL, STL a VTL plynovodů, plynovodních přípojek, domovních plynovodů, průmyslových plynovodů, regulačních stanic a dalších plynárenských zařízení.

 

V současné době se dále zabýváme výstavbami a rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí a zařízení, jako jsou gravitační a tlakové kanalizace a vodovodní řady a přípojky, rozvody tlakové vody a vzduchu pro výrobu technického sněhu, výstavbou objektů pro odvodnění a odplynění skládek odpadů a rekonstrukce rozvodů čistíren odpadních vod (ČOV).

 

Jako jedna z mála firem na trhu se zabýváme využitím technologie Relining (Burstlining) pro rekonstrukce a opravy nevyhovujících inženýrských sítí, která spočívá v nahrazení stávajícího potrubí vtažením nového PE potrubí s možností současného zachování dimenze a to bez nutnosti provádění výkopu po celé délce úseku.


Od počátku naší existence

se soustředíme na provádění našich staveb v plném spektru v nejvyšší možné kvalitě s využitím kvalifikovaných pracovníků a díky využití moderních technologií se můžeme pochlubit bohatými zkušenostmi ve výstavbě na všech úrovních výstavby inženýrských sítí.

V roce 1992 jsme jako první soukromá společnost v České republice obdrželi oprávnění pro výstavbu a rekonstrukci plynovodních sítí v SRN.

 

Při naší činnosti prosazujeme použití materiálu PE (polyethylen) pro výstavbu inženýrských sítí pro jeho nesporné výhody, spočívající mj. ve vysoké životnosti, vysoké odolnosti vůči nepříznivým vlivům prostředí, odolnosti vůči působení tlakových rázů, nenáročné manipulace a usnadnění případných oprav.

 

Po celou dobu existence společnosti spolupracujeme s největším provozovatelem distribuční sítě zemního plynu v ČR, se společností RWE, od roku 2015 přejmenovanou na innogy. V roce 2013 jsme se stali Technickými partnery RWE, nově Technickými partnery GasNet ze skupiny innogy.Sponzoring

LBtech a.s. se finančně spolupodílí na řadě kulturních a sportovních akcí v rámci Pardubického kraje. Taktéž přispívá na charitativní účely.